Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 12. máj

† 258 alebo 304 (?)

Vďaka pápežovi sv. Damazovi (4. stor) sa nám zachovalo niekoľko informácií o živote sv. Nerea a Achilla. Nereus a Achilleus boli vojaci v rímskej armáde, kde pomáhali uskutočniť prenasledovanie kresťanov. Pravdepodobne nemali nič proti kresťanom a nechceli krviprelievanie, ktoré im bolo prikázané uskutočniť, ale podriadili sa týmto krutým príkazom zo strachu pred vlastnou smrťou. Napokon, toto sa vlastne od vojakov očakáva. Nevieme, ako konvertovali, vieme len to, že to bol „zázrak viery.“ Po tomto zázraku odhodili svoje zbrane a ušli z tábora, zobliekli si brnenie a výzbroj. Ako účastníci prenasledovania vedeli lepšie než hocijaký iný kresťan, aká bolesť ich očakáva. Viera napokon zvíťazila nad strachom zo smrti a víťazstvo viery bolo to najkrajšie, čo poznali. Vieme, že boli umučení, ale Damaz sa nezmieňuje, akým spôsobom.

Iná legenda hovorí, že slúžili Flavii Domitillii, príbuznej cisára Domiciána, boli vyhnaní a spolu s ňou konvertovali. Táto legenda pravdepodobne má pôvod v skutočnosti, že mučeníci boli pochovaní na cintoríne, ktorý nesie meno sv. Domitilly.