Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

sv. Nicefor z Pedeny

Svätý

Sviatok: 28. máj

Význam mena: ten ktorý prináša úspech, slávu (gr.)

V zbierkach životopisov svätých nachádzame viac ako desať svätcov tohto mena. Takmer všetci sú z Blízkeho východu. Výnimku tvorí jeden rímsky mučeník a sv. Nicefor, ktorý sa uctieva ako biskup v Pedene alebo v Umagu na polostrove Istria v Jadranskom mori. Práve tohoto zaradujú kalendáre a zoznamy svätých na 28. mája. Po porovnaní rozličných legiend a historických záznamov cirkevní historici prišli k uzáveru, že ide pravdepodobne o antiochijského (v Sýrii) mučeníka, ktorého úcta sa rozšírila z byzantskej ríše na Istriu, kde ho časom začali uctievať ako miestneho biskupa.

Literatúra:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.