Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. jún, 13. marec (prenesenie pozostatkov)

* okolo 758
† 2. jún 828 pri Chalcedónii, dnes Kadiköy, časť Istanbulu, Turecko

Význam mena: víťaz (gr.)

Sv. Nicefor (Nicephorus, Nikefor) bol biskupom, patriarchom v Konštantínopole. Bol synom kancelára cisára Konštantína V. Bol veľkým odporcom ikonoklazmu (obrazoborectva). Stal sa známym vďaka svojmu vzdelaniu a výrečnosti. Dostal miesto ríšskeho splnomocnenca. V Chalcedónii pri Čiernom mori založil kláštor. Za patriarchu Konštantínopola bol zvolený roku 806, a to i napriek tomu, že nebol ani kňazom. Vysvätený bol až následne po zvolení za biskupa. V tomto úrade nahradil sv. Tarázia. Sv. Teodor Studites bol nejaký čas proti tomu, aby zastával tento úrad. Nicefor totiž omilostil kňaza, ktorý v minulosti zosobášil cisára Konštantína VI. (780-797) s Teodotou napriek tomu, že Konštantínova manželka Mária vtedy ešte žila. V otázkach viery bol však Nicefor nekompromisný. Kritizoval cisára Leva V. Arménskeho (813-820), ktorý podľahol bludu obrazoborectva (ikonoklazmu). Niceforovi sa to stalo osudným. Na synode, ktorú usporiadali biskupi spolčení s cisárom, Nicefora zosadili. Takmer ho zavraždili a vyhnali. On sa utiahol do toho istého kláštora pri Čiernom mori, ktorý kedysi založil. Posledné roky svojho života prežil v modlitbe. Zomrel 2. júna 828. Počas svojej biskupskej služby dokázal presadiť viacero reforiem v diecéze a oduševnil aj laikov k činnosti. Je autorom spisov proti ikonoklazmu a dvoch historických prác – Chronografia a Brevianim.