Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. marec

† 733

Sv. Nicetas (Niketas) bol biskupom v meste Apollonia v Bithýnii (dnešné západné Turecko). Dostal sa do sporu s byzantským cisárom Levom III., ktorý bol zástancom bludu obrazoborectva (ikonoklazmu). Nerešpektoval jeho zákaz úcty k obrazom svätých. Zato musel ísť do vyhnanstva do Anatólie, kde aj zomrel.