Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Nazarius, Nizier

Svätý

Sviatok: 2. apríl

* 513
† 2. apríl 573

Význam mena: víťaz (gr.-lat.)

Sv. Nicetius sa pochádzal zo vznešenej rodiny rímskeho senátora. Bol prastrýkom sv. Gregora z Tours. Asi roku 552 sa stal biskupom mesta Lyon vo Francúzsku. Bol známy asketickým životom a starostlivosťou o chudobných. Záležalo mu na sakrálnej hudbe a liturgických spevoch. Počas svojho pôsobenia zvolal do Lyonu dve synody. Zomrel v Lyone a tam je aj pochovaný.