Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. október

* Auvergne ?, Limoges ?, Francúzsko
† okolo 566 Trier, Porýnie-Falcko, Nemecko

Sv. Nicetius sa narodil asi v Auvergne, vstúpil do rehole (pravdepodobne v Limoges), kde si ho zvolili za opáta. Asi v roku 525 sa stal biskupom. Vyvinul veľké úsilie, aby zreformoval duchovný život vo svojej diecéze. Snažil sa o pozdvihnutie úrovne kňazov, zrekonštruoval katedrálu, podporoval mníšstvo, zvolal niekoľko synod (cirkevných zhromaždení). Bol ochrancom chudobných pred šľachtou a kráľom. Zažil aj prenasledovanie. Kráľ Clotair I. ho vyhnal, vrátiť sa mohol až po jeho smrti. Zomrel v Trieri, pochovali ho v kostole sv. Maximína.