Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 17. jún

† asi roku 303

Sv. Nikander a Marcián boli vojakmi, členmi cisárskej armády. Pochádzali zrejme z Durostorumu (dnes Silistra v Bulharsku). Boli konvertitmi. Čas ich mučeníckej smrti je neistý, bolo to asi na prelome 3. a 4. storočia, možno roku 303. Marcián bol asi Nikandrov brat. Spolu s nimi usmrtili aj Nikandrovu manželku Dáriu.