Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. júl

* okolo 1
† 76 (?) Cyprus (?)

Mučeník ranej Cirkvi, bol jedným zo siedmich diakonov Jeruzalema. Apoštoli ho vybrali, aby slúžil tým, ktorí to potrebovali (Sk 6,5). Podľa tradície išiel na Cyprus, kde ho zavraždili počas vlády cisára Vespaziána. Nie je to však isté.