Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. december

* Francúzsko
† 407 (alebo 451) Reims, Francúzsko

Sv. Nikázius bol biskupom v Remeši (Reims) vo Francúzsku. Stal sa ním okolo roku 400. Dal vybudovať kostol Panny Márie, na ktorého mieste stojí dnešná katedrála. Podľa tradície bol zabitý spolu so svojou sestrou Eutropiou, diakonom Florentiom a lektorom Jukundom. Stalo sa to v roku 407 počas vpádu Vandalov alebo v roku 451 počas vpádu Hunov.