Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 31. august

1. storočie

Význam mena: národný hrdina, víťaz národa (gr.)

Prominentný Žid z čias Ježiša Krista sa spomína len v štvrtom evanjeliu. Meno Nikodém je gréckeho pôvodu, no v tom čase nebolo medzi Židmi nezvyčajné dávať aj cudzie mená. Nikodém bol farizej a učiteľ zákona. Z troch častí Jánovho evanjelia, kde sa spomína jeho meno, je najznámejšia jeho nočná návšteva u Ježiša (Jn 3, 1-21). Medzi farizejmi bol výnimočný tým, že nebol Ježišovým odporcom, naopak, sám sa usiloval pochopiť učenie, ktoré Ježiš priniesol. Ježiš ho nazýva učiteľom Izraela. Zdá sa, že mal vysoké postavenie medzi Židmi a jeho meno znamenalo veľa. V ďalšej príhode ho Ján vykresľuje ako Kristovho obrancu. Z toho môžeme usudzovať, že si zobral k srdcu Ježišovo učenie, aj keď nebol jeho zjavným učeníkom. Nakoniec sa spomína v Jn 19,39. Spolu s Jozefom z Arimatey zabalzamovali Ježišovo telo a pochovali ho. Jeho meno sa objavuje neskôr v niektorých apokryfných spisoch, napr. v „Acta Pilati“, ktoré boli v 16. storočí publikované pod názvom „Nikodémovo evanjelium“. Nevieme, kde a kedy zomrel. Spomienka na sv. Nikodéma sa slávi rôzne. Rímske martyrológium z r. 2004 uvádza 31. august, ortodoxná cirkev si ho pripomína 2. augusta (na pamiatku nájdenia jeho relikvií spolu so sv. Štefanom a Gamalielom).