Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Nikona už nenachádza

Svätý

Sviatok: 23. marec

* Neapol, Taliansko
† 251 Taormina, Sicília, Taliansko

Sv. Nikon, biskup - ruská ikona

Sv. Nikon, biskup – ruská ikona

Nikon bol podľa tradície synom pohanského otca a kresťanskej matky. Ako otec, ani on nebol pokrstený, hoci matka ho tajne učila kresťanským zásadám. Nikon slúžil ako dôstojník rímskej armády. Podľa legendy raz v boji, keď bol so svojimi vojakmi úplne obkľúčený nepriateľmi, uvidel znamenie kríža. To ho naplnilo takou silou, že nepriateľa premohol. Vykríkol: Silný je kresťanský Boh! Po bitke odišiel do Ázie, kde ho Teodózius, biskup mesta Kyzikos, pokrstil. Nikon potom odišiel do kláštora.

Krátko pred smrťou mal biskup Teodózius videnie, v ktorom spoznal, že jeho nástupcom na biskupskom stolci má byť práve Nikon. Vysvätil ho teda za diakona, kňaza a nakoniec aj za biskupa. Nikon sa následne odplavil do Neapola, aby našiel svoju matku. Po jej smrti odišiel s deviatimi spoločníkmi – niekdajšími spolubojovníkmi – na Sicíliu. Tam ohlasovali evanjelium. V tom čase zúrilo prenasledovanie kresťanov za vlády cisára Trajána Décia. Nikona so spoločníkmi zajali. 190 jeho žiakov pochytali a postínali im hlavy. Nikona priviazali o koňa a vláčili, potom ho hodili do rokliny, bili ho, sťahovali mu kožu. Nakoniec ho sťali. Jeho telo nechali vtákom. Tradícia hovorí, že tadiaľ šiel istý pastier, posadnutý zlým duchom. Spadol na mŕtve telo Nikona a hneď bol uzdravený. Keď sa to dozvedeli kresťania, prišli po jeho telo a s úctou ho pochovali.