Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: z Kapadócie

Svätá

Sviatok: 14. január

* Kapadócia, Turecko
† okolo 335 Bodbe, Gruzínsko

Sv. Nina, ruská ikona

Sv. Nina, ruská ikona

Svätá Nina sa narodila v Kapadócii. Tradícia hovorí, že bola rodinnou príslušníčkou svätého Juraja, ktorý cestoval do Ibérie (Gruzínsko) hlásať kresťanstvo. Scholastici hovoria, že bola otrokyňou, ktorej bolo dané meno Nino (georgiánsky tvar od Niny); tiež je uvedená ako Christiana. Tichá obeta jej života a jej kázanie zmenilo mnohých ľudí. Keď liečila kráľovnú Nanu zo zdanlivo nevyliečiteľnej choroby, kráľovná konvertovala na kresťanstvo. Keď sa kráľ Mirian tiež stal kresťanom, poslal do Konštantínopolu prosbu, aby do jeho krajiny prišli misionári. Zvyšok svojho života Nina venovala modlitbe a životu pustovníčky.