Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. september

* okolo 360 severozápadné Anglicko (Cumbria)
† 432 (?) Whithorn (?) Galloway, Škótsko

Podľa tradície bol sv. Ninian synom pohanského kmeňového vodcu, ktorý konvertoval na kresťanstvo. Syn Ninian potom študoval v Ríme, kde sa stal kňazom a asi roku 394 ho vysvätil za biskupa pápež sv. Siricius a poslal ho evanjelizovať medzi národ Piktov do južného Škótska. Pomohol mu v tom sv. Martin z Tours a jeho spoločníci. V roku 397 na podnet sv. Niniana a za pomoci ľudí od sv. Martina postavili prvý kamenný kostol na území Veľkej Británie, ktorý dostal názov Candida Casa – Biely dom. Ten sa stal centrom evanjelizácie a sídlom novej diecézy, ktorá dostal názov Whithorn. Keď Ninian zomrel, pochovali ho vo Whithorne.