Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 21. február

* 19. december 1747 Angers, Francúzsko
† 21. február 1794 tamtiež

Význam mena: narodený na Vianoce (lat.)

Blahoslavený Noël sa narodil v Angers vo Francúzsku v roku 1747. V roku 1771 bol vysvätený za kňaza. V roku 1778 sa stal správcom farnosti v Le Louroux-Béconnais neďaleko Angers. Bol veľmi nábožný a horlivo sa venoval kňazskej službe. Mnoho ľudí vďaka jeho pôsobeniu zmenilo svoj život k lepšiemu. Počas francúzskej revolúcie odmietol prisahať poplatnosť režimu. Dostal zákaz vykonávať kňazskú službu na dva roky. Napriek tomu tajne pokračoval v správe svojej farnosti, pričom si dával pozor, aby ho nechytili. Predsa ho raz chytili, keď sa chystal na slávenie liturgie. Zatkli ho, ťahali ulicami a robili si z neho posmešky. Vo väzení zostal dvanásť dní. Keďže stále odmietal prisahať vernosť vláde, odsúdili ho na smrť. Svätý kňaz išiel pod gilotínu stále oblečený v ornáte. Počas cesty si hovoril slová, ktorými sa vtedy začínala sv. omša: „Pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou a plesaním a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím.“ Popravili ho 21. februára v roku 1794, blahorečený bol v roku 1926.