Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. september

* okolo 500
† okolo 560 na vrchu Monte Soratte severne od Ríma

Atribúty: olejová lampa, skala

Sv. Nonnosus bol benediktínskym mníchom v malom kláštore sv. Silvestra na vrchu Monte Soratte severne od Ríma. Podľa tradície bol veľmi pokorným, nikdy neprotestoval, keď ho jeho predstavený  ponižoval. Okolo roku 560 si ho zvolili za opáta. Pokora a ľudskosť mu však zostala naďalej. Krátko nato zomrel. Pochovali ho v areáli kláštora.