Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. február

† okolo 450

Sv. Nostrián bol biskupom v Neapole. Bol obhajcom pravej viery pred bludom arianizmu a pelagianizmu.