Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 29. júl

*  995 Ringerike, Nórsko
† 29. júla 1030 bitka pri Stiklestad, Nórsko

Atribúty: drak, dýka, kráľovské insígnie, sekera

Olavus sa narodil v roku 995 ako syn nórskeho krajského náčelníka Haralda Grenského, v tom čase šľachtica v exile v Anglicku. V mladosti sa na lodi bojovných vikingov dostal do Normandie vo Francúzsku, kde spoznal a prijal kresťanskú vieru. Po 15-ich rokoch bol pokrstený v Rouene arcibiskupom Róbertom. V roku 1015 stál v Nórsku na čele osloboditeľov spod 15-ročnej dánskej nadvlády a nastúpil na trón ako Olaf II. Krajinu zjednotil aj politicky a veľmi aktívne sa usiloval o jej pokresťančenie. Do Nórska povolal misionárov a niekedy im vraj chcel až prehnane pomáhať s vymetaním pohanstva. Zavádzal kresťanské mravy a práva. Jeho snaženie vyprovokovalo veľmožov, ktorí ho v roku 1028 donútili odísť z krajiny.

Olafa so skupinou kresťanov potom prijal švagor na ostrove Gardarik. V roku 1030 sa so švédskou pomocou pokúsil o návrat. Jeho pozemský život však skončil v boji pri nórskom Stiklestade neďaleko Nidarosu (dnes Trondheimu), kde bol pochovaný misionármi. Za svätého ho v roku 1164 vyhlásil pápež Alexander III.