Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. júl

* 1. november 1629 Loughcrew, Meath, Írsko
† 1. júl 1681 Tyburn, dnes časť Londýna

Význam mena: pestovateľ olív (lat.)

Atribút: palma

Sv. Oliver pochádzal zo šľachtickej anglo-normanskej rodiny. Narodil sa v meste Lougherew, v diecéze Meath (Írsko). Študoval v Ríme v írskom kolégiu a tam bol v roku 1654 vysvätený za kňaza. Keďže v tom čase zúrilo v jeho vlasti prenasledovanie kresťanov za Cromwella, zostal v Ríme. V roku 1657 bol menovaný za profesora v urbaniánskom kolégiu. Po smrti Cromwella nastali pre Cirkev v Írsku pokojné časy. Oliver Plunkett bol v roku 1669 menovaný za arcibiskupa v Armaghe a írskeho prímasa. S horlivosťou sa pustil do práce. Tri roky neúnavne pracoval na reorganizácii arcibiskupstva. Potom prišlo nové prenasledovanie. Nariadili mu opustiť krajinu. No on sa rozhodol radšej skrývať a zostať so svojimi veriacimi. Skrýval sa v lesoch a vrchoch. Pomedzi toto utrpenie však stále rozjímal nad Božím slovom a študoval. Nakrátko sa potom mohol znova ujať svojho úradu, no nové spiknutie proti katolíkom mu prekazilo ďalšiu prácu. V roku 1680 bol pri procese v Dundalku obvinený z velezrady a odsúdený na smrť. Previezli ho do Londýna, kde ho 1. júla 1681 obesili a rozštvrtili. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1920 a za svätého v roku 1975.