Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 6. január

* 30. november 1301 Florencia, Taliansko
† 6. január 1373 Fiesole, Taliansko

Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.)

Atribút: biskupský pastorál (berla)

Sv. Ondrej Corsini sa narodil 30. novembra 1301 vo Florencii v šľachtickej

sv. Ondrej Corsini v extáze

rodine. Jeho rodičia boli nábožní, no bezdetní. A tak urobili sľub Panne Márii, že ak im Boh na jej príhovor požehná syna, zasvätia ho jeho službe. Ich prosba bola vypočutá, narodil sa im syn, ktorému dali meno podľa svätca, ktorý mal v ten deň sviatok – sv. Ondrej apoštol. Rodičia svojho syna vychovávali k dobrému slovom i príkladom. No Ondrej sa dal zviesť chodníčkami zlých kamarátov a skazených dievčat. Upadal stále nižšie. Jeho matka sa so slzami v očiach modlievala a úpenlivo za neho prosila. Po mnohých nádejach i sklamaniach Ondrej vstúpil do seba. Rozhodol sa zasvätiť svoj život Bohu v karmelitánskom kláštore. Tam robil tie najťažšie práce a prísne sa kajal za svoje hriechy. Musel veľmi odolávať pokušeniam a bývalým kamarátom. Neskôr začal študovať teológiu a v roku 1328 bol vysvätený za kňaza. Stále žil v kláštore vo Florencii. Z roku 1344 existuje o ňom hodnoverná zmienka, podľa ktorej žil vtedy v kláštore v Pise, no v júni toho istého roku bol už znova vo Florencii vo funkcii poradcu. V roku 1348 sa stal toskánskym provinciálom. V roku 1349 sa stal biskupom v meste Fiesole pri Florencii. Vo veciach bol veľmi presný a dôkladný. Vo svojom biskupstve sa snažil zaviesť poriadok. Obnovoval, reštauroval cirkevné budovy, o každej všetko dôsledne zapísal. Aj ako biskup si zachoval prísny spôsob rehoľného života. Pápež Urban V. ho poveril, aby zmieril znepriatelených šľachticov v Bologni a Miláne. Sprvoti nemal úspech, dokonca ho zatkli, no neskôr sa mu podarilo docieliť pokoj. Zomrel 6. januára 1373 po krátkej ťažkej chorobe. Hneď po smrti si ho uctievali ako svätého. Oficiálne bol vyhlásený za svätého 22. apríla 1629. V niektorých krajinách sa jeho spomienka slávi 6. januára, v deň jeho smrti.