Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. jún

* okolo 1065 Švábsko
† 30. jún 1139 Bamberg, Bavorsko

sv otto

Sv. Oto z Bambergu

Sv. Oto (Otto) sa narodil v Švábsku v šľachtickej rodine. Slúžil cisárovi Henrichovi IV. na rôznych postoch, bol aj kancelárom. Oto však nesúhlasil s politikou, akú viedol cisár voči Svätej Stolici, pretože si nárokoval právo investitúry (dosadenia vlastných kandidátov do cirkevnej hierarchie). A tak, aj keď r. 1103 cisár vymenoval Ota za biskupa Bambergu, on odmietol byť vysvätený, kým nedostal súhlas od pápeža Paschala II. Sám pápež ho aj r. 1106 vysvätil. Zásluhou Ota nastalo medzi pápežom a cisárom Henrichom V. zmierenie. Na príkaz kráľa Poľska Boleslava III. Oto viedol misionársku výpravu do kraja Pomeransko, kde mal veľký úspech a mnoho ľudí sa obrátilo na kresťanstvo. Vďaka tomu dostal meno Apoštol Pomeránska. Zomrel 30. júna 1139 v Bambergu. Kanonizovaný bol r. 1189.