Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

rodné meno: Karol Anton Divini

Svätý

Sviatok: 24. september

* 1. marec 1653 San Severino Marche, Taliansko
† 24. september 1721 tamtiež

Význam mena: mierny, dobrácky, milujúci mier (lat.); slovenská podoba: Miroslav

Sv. Pacifik, vlastným menom Karol Anton Divini, sa narodil v meste San Severino Marche 1. marca 1653. Jeho rodičia sa volani Anton Mária Divini a Mária Angela Bruniová, boli šľachticmi. Zomreli, keď bol Karol ešte dieťaťom, vychovával ho jeho prísny a strohý strýko, ktorý bol archidiakonom katedrály v San Severine. Keď mal Anton sedemnásť rokov, vstúpil do rehole Menších bratov a ako rehoľné meno si zvolil Pacifik. Za kňaza bol vysvätený 4. júna 1678. Po pár rokoch začal vyučovať filozofiu v konvente v Montalbodde (Ancona). Po čase sa stal vikárom konventu v San Severine. Neskôr ho preložili do konventu vo Forane. Jeho osobný život bol úplne preniknutý modlitbou, všetky svoje aktivity začínal pred Bohom. Nadšene kázaval v rôznych dedinách a mestách. V roku 1692 si ho v San Severine zvolili za gvardiána. Nasledujúci rok však znova odišiel do Forana, kde zostal dvanásť rokov. V septembri 1705 sa vrátil do San Severina, tu sa mu však rapídne zhoršil zdravotný stav. Na pravej nohe mal otvorenú ranu, oslepol a ohluchol. Posledné roky teda nemohol sláviť sv. omšu, spovedať, ani sa zúčastňovať komunitného života. Zomrel 24. septembra 1721. Na jeho pohrebe sa zúčastnilo obrovské množstvo ľudí. Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor XVI. v roku 1839.

Jeho život bol výzvou pre mnohých – jeho horlivosť strhávala vlažných, jeho slová povzbudzovali veriacich, jeho asketický život pohýnal k zamysleniu bohatých. Na jeho príhovor sa udialo veľa zázrakov. Počas svojho života bol obdarený mystickými zážitkami. Predpovedal viacero vecí, ako napríklad zemetrasenie v Taliansku v roku 1703 a víťazstvo cisára Karola VI. nad Turkami v roku 1717.