Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

asi r. 490-550

 

Sv. Padarn sa narodil na území dnešného Francúzska. Odcestoval však na britské ostrovy a ako mních sa usadil vo Walese. V Llanbadarn Fawr založil kláštor. Z tohto kláštora sa postupne stala nová diecéza a sv. Padarn sa stal prvým biskupom. Ako biskup pôsobil 21 rokov. Bol známy ako muž modlitby a sebazapierania. Navštevoval chorých a všade kázal evanjelium. Zdá sa, že vykonal aj púť do Svätej zeme.