Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 6. február

16. storočie

Význam mena: malej postavy (lat.)

Emblém: Palma

Kresťanstvo v Japonsku začal šíriť sv. František Xaverský (1506-1552). Sprvu sa jeho práci a práci jeho nasledovníkov darilo veľmi dobre. Avšak v roku 1587 vydal vojenský námestník cisára Taikosama edikt, v ktorom nariadil zrúcať kostoly, misionárov vypovedal z krajiny a začal prenasledovať kresťanov. O život prichádzali kňazi, laici, katechéti, deti, všetci, čo sa nechceli zrieknuť kresťanskej viery. Medzi nich patrí aj sv. Pavol Miki.

Narodil sa v dobre situovanej rodine v japonskom meste Kjótó v roku 1554. Pokrstený bol ako päťročný. Keď mal dvadsať rokov, vstúpil do jezuitského seminára. Štúdium latinčiny mu síce nešlo najlepšie, ale zato sa veľmi dobre vyznal v teologickej náuke a aj v budhistických obyčajoch. Vedel teda účinne diskutovať s miestnymi japonskými učencami. Svedčí o tom aj list jezuitského pátra Ribadeneiru, ktorý píše, že niet horlivejšieho spomedzi bratov ako Pavla. No práve vďaka svojej horlivosti bol 26. decembra 1596 uväznený v Ósake spolu s ďalšími novicmi. Spolu s inými bratmi ich potom previezli do Nagasaki a tam ich 5. februára 1597 ukrižovali. Po ich mučeníckej smrti nastal v Japonsku veľký rozmach kresťanstva. V roku 1617 nastalo ďalšie rozsiahle krvavé prenasledovanie kresťanov a vypovedanie misionárov z krajiny, Cirkev bola takmer zničená. No keď po vyše dvesto rokoch prišli misionári opäť do krajiny, našli v okolí Nagasaki viacero kresťanských skupín, ktoré vytrvali bez kňazov a spojenia s ostatnou Cirkvou. Pavla Mikiho a jeho dvadsaťpäť spoločníkov vyhlásil za svätých pápež Pius IX. v roku 1862.