Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 13. október

* 4. mája 1757

† 13. októbra 1793 Coutances, Francúzsko

Atribúty:  Zobrazovaný je ako premonštrát, s gilotínou a evanjeliárom.

Peter-Adrián Toulorge sa narodil v Muneville-le-Bingard (Normandia). Stal sa svetským kňazom a v decembri 1782 kaplánom v Doville. Zažil tam veľké nadšenie farára-premonštráta Jacquesa-Françoise Le Canut, s ktorým často navštevoval premonštrátske opátstvo Blanchelande. Nadchol ho ideál sv. Norberta a do jeho rehole vstúpil. Po schválení civilnej ústavy vykonával tento kanonik službu v okolitých farnostiach. Keď sa dopočul o zákone z 26. augusta 1792, ktorý všetkých kňazov, ktorí zastávali verejný úrad a nezložili prísahu na revolučnú ústavu, odsudzoval na deportáciu, myslel si, že sa ho týka, a rozhodol sa odcestovať na anglický ostrov Jersey. Tam zistil, že sa mýlil, odišiel pri prvej príležitosti späť a vykonával svoju pastoračnú službu tajne aj naďalej. V septembri 1793 bol Peter-Adrián zatknutý a odsúdený. Tribunál bol o jeho pobyte na ostrove Jersey síce presvedčený, ale nemal žiadne dôkazy. Peter-Adrián sa rozhodol povedať pravdu aj napriek riziku straty života. V noci pred svojou smrťou napísal tri dojemné listy, jeden končí slovami: „prajem ti Božie požehnanie, v predvečer svojho umučenia.“  Peter-Adrián Toulorge zomrel 13. októbra 1793 na tržnici v Coutances pod gilotínou a začal byť uctievaný ako „mučeník za pravdu“.

29. apríla 2012 sa v Katedrále Notre-Dame vo francúzskom meste Coutance konala slávnosť blahorečenia Petra-Adriana Toulorga (1757-1793), rehoľného kňaza premonštrátskeho rádu. V zastúpení Svätého Otca jej predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.