Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. október

* 1499, Alkantara, Španielsko

† 8. október 1562, Arenas de San Pedro, Španielsko

 

Juan de Garavito y Vilela de Sanabria  sa narodil v roku 1499 v Alkantare v Estremadura v Španielsku pri hraniciach s Portugalskom. Petrov otec bol právnikom a guvernérom Alkantary a zomrel, keď mal Peter 14 rokov. Nesúhlasil so synovým povolaním do rehoľného stavu. Matka pochádzala z rodu Sanabria a toto priezvisko či rodové meno matky sa niekedy objavuje aj u Petrovho mena. Peter asi do roku 1515 na želanie otca študoval právo na univerzite v Salamanke a v tom istom roku po tajnom úteku z domu vstúpil do františkánskeho kláštora Santa María de los Manjaretes. Po zložení sľubov bol poslaný do kláštora sv. Františka v Belvís a v r. 1519 založil kláštor v Badajoz, kde sa stal predstaveným. V roku 1524 prijal kňazské svätenie a potom bol predstaveným v Robledillo, Plasencia a znovu v Badajoz. Peter je tiež spomínaný ako kazateľ ľudových misií nielen v Španielsku, ale aj v Portugalsku. Žil veľmi asketicky a Terézia z Avily, ktorej bol radcom, spovedníkom a ktorú podporoval v jej reformnom úsilí, o ňom napísala, že počas 40 rokov spával len hodinu a pol denne a to v sede. Väčšinu nočného času zotrvával postojačky alebo na kolenách. Jedol iba raz za tri dni. Na tele nosil iba habit z hrubej drsnej látky. Jeho túžbou bolo stále viac času zotrvávať v rozjímavej modlitbe, preto sa v roku 1532 dostal do kláštora sv. Onofria de La Lapa, kde bola zrejme úplná kontemplácia. V roku 1538 bol zvolený za provinciála a pripravil prísnejšie rehoľné stanovy, schválené o dva roky neskôr kapitulou v Plasencia. Petrovou snahou bolo viesť nasledovníkov sv. Františka ešte prísnejším životom. Najprv si vyžiadal povolenie viesť pustovnícky život pri kostolíku sv. Kríža (Santa Cruz de Cebollaz) v diecéze Coria. V Pedrose u Coria dostal asi v roku 1557 prvý dom, ktorý prebudoval na kláštor menších reformovaných bratov, ktorí sa zameriavali najmä na kontemplatívnu modlitbu a tvrdý asketický život. Vybudovaním týchto ďalších kláštorov vznikla samostatná správna jednotka, ktorú v máji 1559 pápež Pavol IV. schválil ako podriadenú konventuálom a dovolil, aby sa k nej pripájali aj kláštory v zahraničí. V roku 1561 došlo k povýšeniu na provinciu. Od pápeža Pavla IV. získal plnú moc na zakladanie kláštorov. Založil ich 12, s prísnou rehoľnou disciplínou. Peter z Alkantary zomrel vo veku 63 rokov v Arenas. Blahorečený  bol 18. 4. 1622 pápežom Gregorom XV. a svätorečený 28. 4. 1669 Klementom IX. Sv. Peter z Alkantary sa stal patrónom Brazílie a patrónom nočných strážnikov a robotníkov.

 

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť