Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. jún

* okolo 85 Malá Ázia (?)
† 177 Lyon, Francúzsko

Význam mena: obľúbený (gr.)

Potinos /Ponthinus lat. ale aj Photinus/ bol podľa tradície prvým biskupom mesta Lyon.

Zomrel počas prenasledovania kresťanov za cisára Marka Aurélia vo veku vyše 90 rokov. Jeho nástupcom na biskupskom stolci bol sv. Irenej z Lyonu. Spolu s ním ako vodcom skupiny sa v Rímskom martyrológiu uvádza spomienka na sv. Blandínu, Alexandra, Attalusa, Espagathusa, Maturusa, Sanctiusa a 41 ďalších mučeníkov, ktorí v tom čase v Lyone položili život za Krista.

Amphiteatre_Trois_Gaules_Lyon

Amphithéâtre des Trois-Gaules, v Lyone. Stĺpik v aréne je pamätníkom na mnohých mučeníkov zabitých na tomto mieste.