Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 21. júl

* Rím, Taliansko
† 165 Rím, Taliansko

Atribúty: almužna, nádoba so špongiou a krvou mučeníkov,  býva zobrazovaná aj s korunou a svojou sestrou

Praxeda (Praxedes lat.) podľa legendy bola jej rodnou sestrou Pudenciána a ich otec bol senátor sv. Pudens. Do ich domu doniesol kresťanskú vieru údajne už sv. Peter. Praxeda dosvedčovala skutočnosť, že patrí Kristovi, neustálou pomocou ostatným kresťanom – hlavne pri prenasledovaní. Vynikala štedrosťou a láskou k núdznym. Navštevovala a povzbudzovala väznených, starala sa aj o pochovávanie mučeníkov.

Po smrti bola pochovaná v katakombách sv. Priscily, kde bol uložený aj jej otec a sestra. Prvá zmienka o úcte k nej pochádza z roku 491. Ide o nápis v katakombách týkajúci sa jej chrámu. Martyrológium pri spomienke Praxedy zdôrazňuje, že jej menu je zasvätená bazilika v Eskviline.