Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Ponúkame Vám možnosť pridať si na Vašu stránku liturgický kalendár. Návštevníci Vašej stránky tak budú vedieť, ktorého svätého si dnes pripomíname spolu s odkazom na našu stránku, kde o ňom nájdu informácie. Prípadne návštevník zistí aká je dnes nedeľa alebo slávnosť.

Najjednoduchšia verzia pridania kalendára na stránku

Jednoducho vložíte tento html kód na príslušné miesto vašej stránky (úplnú dokumentáciu tagu <iframe> nájdete na http://www.w3schools.com/tags/tag_iframe.asp). Ak vám odkaz nefunguje, prepíšte všetky úvodzovky (nekopírujte) – staré zmažte a napíšte nové.

<iframe src=“https://www.zivotopisysvatych.sk/litcal.py“ width=“250px“ height=“170px“ seamless=“seamless“></iframe>

Možnosti pre dynamicky generované stránky

Ak je Vaša stránka generovaná nejakým skriptom, liturgický kalendár môže byť zakomponovaný priamo do stránky a nemusí byť v <iframe>. Takto získate možnosť prispôsobiť vzhľad kalendára vzhľadu Vašej stránky pomocou css štýlov. Stačí, aby si Váš skript stiahol súbor https://www.zivotopisysvatych.sk/litcal.py?format=httag, ktorý obsahuje len jeden <div> element (napríklad v php môžete využiť funkciu file_get_contents), a následne stiahnutý text vložíte na požadované miesto na Vašej stránke. V oboch prípadoch (iframe aj jediný div element) parameter dopredu=0 spôsobí, že vygenerovaný html kód nebude obsahovať informáciu o nasledujúcom dni (bude tam „dnes“ ale nie „zajtra“) a parameter pamdni=0 vypne pridávanie informácie o pamätných a iných významných dňoch. Parametre sa píšu v url za znak ? a oddeľujú sa znakom &. Teda napríklad ak chcete vždy len dnešný dátum a nechcete zobrazovať informáciu o pamätných dňoch, adresa bude https://www.zivotopisysvatych.sk/litcal.py?dopredu=0&pamdni=0

Ďalšie pokročilé možnosti

Z našej stránky si môžete informácie liturgického kalendára taktiež stiahnuť vo formáte xml a následne si vygenerovať vlastný kalendár presne podľa Vašich potrieb. Skriptu https://www.zivotopisysvatych.sk/litcal.py?format=xml možno predať metódou GET nasledujúce parametre (všetky sú nepovinné):

– den – [číslo]

– mesiac – [číslo]

– rok – [číslo] default je aktuálny dátum

– dopredu – [číslo] koľko ďalších dní okrem zadaného dátumu sa má vo vygenerovanom xml nachádzať

– pamdni – [0,1] či sa má pridávať informácia o pamätných a iných významných dňoch k aktuálnemu dátumu, default je áno