Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 18. január

3. storočie

Význam mena: prvá (lat.)

Atribút: palma

Jestvuje viacero legendárnych príbehov, ktoré opisujú život a smrť sv. Prisky. Navzájom si však protirečia. Na základe toho sa zdá, že v počiatkoch kresťanstva jestvovali až tri ženy s týmto menom, ktoré si uctievame ako sväté.

Podľa prvej verzie žila sv. Priska v 3. storočí. Dala postaviť kostol na Aventíne v Ríme. Mučeníctvo podstúpila za čias cisára Klaudia v 3. storočí. Pochovali ju na Via Ostiense. Jej pozostatky neskôr preniesli do kostola na Aventíne. V kláštore sv. Pavla za hradbami sa zachoval náhrobný nápis z 5. storočia, ktorý hovorí práve o nej. Podľa všetkého práve túto sväticu si dnes pripomíname.

Ďalšia verzia hovorí o Priske ako o žene, ktorá žila za čias apoštolátu sv. Petra v Ríme. Sv. Peter ju údajne pokrstil, keď mala asi tridsať rokov, a vtedy dostal aj meno Priska, ktoré znamená „prvá“: bola zrejme prvou ženou na Západe, ktorá podstúpila mučeníctvo pre vieru a Krista. Hovorí sa, že jej sťali hlavu a pochovali ju v katakombách sv. Priscilly, ktoré patria k najstarším v Ríme.

V 8. storočí sa objavila verzia, že sv. Priska je manželkou sv. Akvilu, ktorí sa ako manželia spomínajú v Skutkoch apoštolov (18. a 19. kap.) a ktorých pozdravuje aj sv. Pavol vo svojom liste Rimanom (16,3). Spomína, že „nastavili vlastné šije“, aby mu zachránili život. Tak sa začal spomínať titul kostola „Akvilu a Priscilly“ namiesto prvého titulu „sv. Prisky“, ktorý sa spomína už na rímskej synode v roku 499. Kostol sv. Prisky stojí na mieste starého rímskeho domu, kde podľa legendy prijal pohostinstvo aj sv. Peter. V krypte pod kostolom sa nachádza nádoba, ktorou údajne sv. Peter krstil katechumenov.