Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. marec

† 454

Podľa Rímskeho martyrológia na deň 28. marca pripadá aj spomienka na sv. Proteria, ktorý bol patriarchom v Alexandrii v Egypte. Zabitý bol na podnet bludárov monofyzitistov uprostred veľkého davu ľudí.