Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 10. máj

asi 4. storočie

Dvaja talianski mučeníci. Pochádzali z Capuy v Taliansku. Nepoznáme čas, kedy žili, ale počas niektorého prenasledovania kresťanov ich chytili a v Ríme usmrtili pre vieru. Ich pozostatky boli neskôr prevezené späť do Capuy.