Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. február

* Vaison, dnes Vaison-la-Romaine, Francúzsko
† 15. február 575 (?) tamtiež

Sv. Quinidius bol pustovníkom v Provensalskom kraji pri Aix na území dnešného Francúzska. Neskôr bol vymenovaný za biskupa mesta Vaison.