Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Kyriakos

Svätý

Sviatok: 29. september

* 9. január 449 Korint, Grécko
† 557 Laura, Pharan, púšť el-Qelt pri Jerichu, Izrael

Sv. Quiriacus bol gréckym pustovníkom. Usadil sa v Palestíne. Patril k niekoľkým slávnym skupinám eremitov v tejto oblasti a mali k nemu veľkú úctu, pretože žil nábožným životom a v hlbokom spojení s Bohom.