Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 16. jún

* Ikónium, dnes Konya, Turecko
† okolo 304 Tarz, Turecko

Podľa tradície sv. Julitta žila v Ikóniu, no so svojím trojročným synom Quiricom musela ujsť pred prenasledovaním kresťanov za cisára Diokleciána. Ušli do Tarzu. Ani tu sa však neskryli pred prenasledovateľmi. Kvôli viere Julittu aj so synom zatkli a predviedli pred súd. Sudca ich dal zbičovať. Malé kričiace dieťa ho pritom poškriabalo po tvári. Sudca sa rozzúril a odhodil ho takou silou, že zostalo mŕtve ležať na zemi. Julittu potom dal sťať. Tento príbeh však nie je vierohodný. Napriek tomu ich mučeníctvo je dokázané a spomienka na nich je vložená do Rímskeho martyrológia.