Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. február

* okolo 780 Mainz, Porýnie-Falcko, Nemecko
† 4. február 856 Winkel im Rheingau, dnes Oestrich-Winkel, Hessensko, Nemecko

Rabanus bol mníchom v nemeckom opátstve sv. Fuldy. Pracoval ako knihovník. Aby čo najlepšie pochopil Bibliu, usilovne študoval gréčtinu, hebrejčinu, sýrčinu. Takisto čítal spisy cirkevných otcov. Hoci pri knihách strávil veľa času, nikdy nedovolil, aby mu ušli jeho rehoľné povinnosti. V roku 822 sa stal opátom kláštora. Mal veľkú úctu k svätým a hlbokú oddanosť pápežovi. Všemožne sa usiloval o čistotu viery. V roku 847 bol konsekrovaný za biskupa a stal sa arcibiskupom v Mohuči (Mainz). Neúnavne hlásal evanjelium a snažil sa o návrat hriešnikov k Bohu. Jeho veľká štedrosť sa ukázala, keď v r. 850 vypukol všeobecný hlad. Stávalo sa, že pri jeho stole sa nasýtilo aj tristo chudobných. Sám na seba bol biskup Rabanus veľmi prísny. Nikdy nejedol mäso a nepil víno. Bol jedným z najväčších teológov svojej doby, napísal množstvo spisov na cirkevné témy, včítane dvoch liturgických komentárov.