Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 29. jún

* okolo 1232 Palma de Mallorca
† okolo roku 1316 Stredozemné more

Pri tomto blahoslavenom sa stretáme s osobnosťou, ktorá mala mimoriadne pestré záujmy a nemenej pestré životné osudy. Rajmund Lullus (Ramon Llull, tiež Raimundus Lullus alebo Raimondo Lullo) pochádzal z ostrova Mallorca v západnom Stredomorí. Narodil sa pravdepodobne r. 1233 v hlavnom meste ostrova Palma de Mallorca.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Ramon_Llull.jpg
Rajmond Lullus

Od. r. 1246 žil ako páža na dvore aragónskeho (v severových. Španielsku) kráľa Jakuba I., potom ako vychovávateľ a správca jeho syna Jakuba, ktorý sa neskôr stal kráľom na Mallorke. Asi v r. 1256 sa oženil a mal dve dcéry. V tom období žil veľmi neusporiadane. Mimoriadny duchovný zážitok (pravdepodobne v októbri 1263) ho priviedol k zmene života. Opustil svet a obliekol si habit Tretieho františkánskeho rádu.Avšak jeho povaha mu nedovolila ostať na jednom mieste a venovať sa jednej veci. Viedol túlavý život a pritom na radu sv. Rajmunda z Peňafortu študoval filozofiu, teológiu, lekárstvo a arabský jazyk. Okrem iného totiž túžil po misionárskej práci medzi mohamedánmi. S kráľovou pomocou založil v Miramare na Mallorke kolégium, kde sa trinásti františkáni mali venovať štúdiu východných jazykov, aby mohli pôsobiť ako misionári medzi moslimami a židmi.On sám sa vydal na misionársku cestu do severnej Afriky v r. 1281. Ďalšie takéto misionárske výpravy podnikol v rokoch 1292, 1307 a 1314 – 1316. Medzi Arabmi a Židmi apoštoloval aj v Neapole (1293-4), na Mallorke (1300-1301), na Cypre a na Sicílii.Medzitým prednášal filozofiu a zúčastňoval sa na vedeckých dišputách (napr. o náuke arabského filozofa Averroa) na univerzitách v Montpelliere, v Paríži (viackrát), v Neapole. Niekoľkokrát navštívil pápežskú kúriu a stretol sa s pápežmi Mikulášom IV. (1289 a 1292), Celestínom V. (1294), Bonifácom VIII. (1295), s Klementom V. (1305 a 1309). V r. 1311-12 sa zúčastnil na koncile vo Vienne. Stretol sa i s viacerými panovníkmi (s anjouovcami a aragónskymi vladármi), ako aj s predstaviteľmi miest Janov, Pisa a azda aj Benátky. Bol prítomný na viacerých generálnych kapitulách dominikánov (v r. 1283, 1285, 1294) a františkánov (v r. 1287, 1289 a 1295). Je ťažké predstaviť si, ako sa mohol pri takom pohyblivom živote (pri vtedajších dopravných možnostiach) venovať písaniu. A nepísal málo. Zachovalo sa vyše 200 jeho väčších alebo menších diel. Väčšinou sú to filozofické, teologické, apologetické, mystické spisy.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 800px-LifeOfRaymondLull14thCentury.jpg
životopis Bajmunda Lulla, 14. storočie

Ale nechýbajú ani literárne diela, takže Rajmund Lullus sa pokladá za dôležitého predstaviteľa starokatalánskej literatúry. Najvýznamnejšie diela: Llibre de meravelles, Blanquerna, Llibre de les bèsties a Arbre de ciència. Na poslednej misionárskej ceste do severnej Afriky v r. 1314-16 účinkoval v Tunisku pod ochranou aragónskeho kráľa Jakuba II. Moslimi ho spočiatku trpeli, ale na jar r. 1316 sa naňho v meste Bougie vrhli a kameňmi ho dobili až k smrti. Ešte nebol celkom mŕtvy, keď sa ho ujala posádka istej janovskej lode. Zomrel na lodi cestou z Tuniska na Mallorku. Rajmund Lullus sa uctieva ako blahoslavený v severnej Afrike, v Katalánsku (východné Španielsko) a vo františkánskej reholi. Jeho úctu schválil pápež Lev X., ktorý bol pápežom v rokoch 1513-1521.

Literatúra:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.