Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 31. august

* okolo 1200 Portella pri Léride, Španielsko
† 31. august 1240 Cardona, Španielsko

Význam mena: poradca a ochranca (zast. nem.)

Patrón tehotných žien, pôrodných asistentiek, pestúnok, detí; nespravodlivo obžalovaných, proti popôrodným ťažkostiam šestonedieľok

Sv. Rajmund Nonnatus

Sv. Rajmund Nonnatus

Sv. Rajmund (špan. Ramón) Nonnatus pochádzal z obce Portell pri Barcelone v severovýchodnom Španielsku. Latinské prímenie Nonnatus znamená nenarodený. Dostal ho preto, lebo jeho matka zomrela prv, ako sa mohol narodiť. Pri umývaní mŕtvej matky prítomné ženy zbadali, že dieťa sa v nej hýbe. Ak ho chceli zachrániť, nebolo veľa času na rozmýšľanie. Situáciu vyriešil brat mŕtvej ženy, keď mečom rozrezal jej telo a tak pomohol priviesť dieťa na svet. Bol to chlapec. Dali mu meno Rajmund. Tento nezvyčajný „cisársky rez“ sa uskutočnil niekedy v r. 1200.

Chlapec všetko šťastlivo prežil a normálne sa vyvíjal. Keďže sa dobre učil, otec mu umožnil štúdiá. Nepáčilo sa mu však, že sa syn chce stať kňazom, a robil mu ťažkosti.

Napokon sa Rajmundovi v r. 1224 podarilo vstúpiť do rehole mercedárov, ktorú krátko predtým založil sv. Peter Nolasco. Hlavným cieľom rehole bolo vykupovanie otrokov z moslimského zajatia. Rajmund sa horlivo venoval tejto nebezpečnej úlohe. Najprv vykupoval kresťanských otrokov na španielskom území obsadenom Maurmi. Po istom čase odcestoval do Ríma, aby tam vybavil niektoré vážne záležitosti rehole.

Keď sa vrátil z Ríma, odobral sa do Alžírska, aby tam vykupoval zajatých kresťanov z otroctva. Tak ho zaujal osud týchto nešťastníkov, že keď už nemal peniaze, sám sa dal do otroctva namiesto zajatca, ktorému takto umožnil slobodu.

Rajmund nielen trpezlivo znášal otrocký život, ale usiloval sa plniť si aj kňazské povinnosti. Keď sa čo len trochu dalo, ohlasoval evanjelium, a to nielen zajatým kresťanom, lež aj moslimom a židom. To rozhnevalo mohamedánske vrchnosti. Horlivému kňazovi dali žeravým klinom preraziť obidve pery, na ktoré mu potom zavesili zámok, aby nemohol hovoriť. Zámok otvárali iba zriedka, keď mal požiť trochu biednej potravy. Rajmund hrdinsky znášal neľudské týranie. A jeho príklad pôsobil ešte viac ako predtým jeho slová.

Asi po ôsmich mesiacoch sa podarilo spolubratom vykúpiť Rajmunda z bolestného otroctva. Keď sa pápež Gregor IX. (bol pápežom v r. 1227-1241) dozvedel o jeho hrdinstve, vymenoval ho r. 1239 za kardinála. Okrem toho ho požiadal, aby prišiel do Ríma, kde by bol pápežským poradcom. Rajmund sa vydal na cestu, ale neprišiel do cieľa. Už v mestečku Cardone neďaleko Barcelony ho prepadla silná horúčka, ktorej podľahol 31. augusta 1240. Pochovali ho v miestnom kostolíku sv. Mikuláša. Ten čoskoro premenili na veľkú svätyňu z úcty k svätému rehoľníkovi, ktorý konal divy za života i po smrti.

V r. 1657 pápež Alexander VII. dal zaradiť Rajmunda Nonnata do Rímskeho martyrológia a pápež Inocent XI. rozšíril r. 1681 jeho sviatok na celú Cirkev.

Literatúra: 
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995