Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 7. jún

* Gargrave, Yorkshire, Anglicko
† 7. jún 1159 Morpeth, Northumbria, Anglicko

Význam mena: preslávený, žiarivý (z nem.)

Atribút: biskupský pastorál (berla)

Sv. Róbert sa narodil v Gargrave v Yorkskom grófstve (Anglicko) koncom 11. storočia. Študoval na univerzite v Paríži. Po návrate do Anglicka sa stal kňazom a pôsobil v rodnej Gargrave. Túžil však po kontemplatívnom živote, a tak vstúpil do benediktínskeho opátstva vo Whitby. Spolu s ďalšími mníchmi na čele s priorom Richardom založili novú komunitu vo Fountains na severe Yorkskej diecézy. Tu sa Róbert rozhodol opustiť benediktínov a vstúpiť do cisterciánskeho kláštora. Mníšsky život vtedy zažíval rozkvet, aj cisterciánska rehoľa sa rozrastala. Po štyroch rokoch Róbertovho pobytu v tamojšom kláštore mnísi založili opátstvo v Newminsteri v Northumbrii v diecéze Durham. Opátom sa stal Róbert. Komunita ďalej rástla. V krátkom čase založili mnísi ďalšie tri kláštory v Pipewell (1143), Roche (1147) a Sawley (1148). Spolu žili v jednoduchosti, chudobe a sebazapieraní. Opát Róbert dostal dar proroctva. Raz počas sv. omše mu dal Boh vo videní vedieť, že neďaleko Whitby stroskotala loď. Poslal tam mníchov, aby pochovali stroskotancov. Zažil aj utrpenie v podobe krivého obvinenia. Zlé jazyky začali rozprávať, že udržuje styky so ženou, ktorá bývala v okolí kláštora. Išiel preto za sv. Bernardom, ktorý bol jeho súčasníkom a „druhým zakladateľom cisterciánov“, aby sa obhájil, no ani nebolo treba, lebo sv. Bernard dostal zjavenie, v ktorom mu Boh potvrdil Róbertovu nevinnosť. Medzi nimi dvoma sa vtedy vyvinul pevný bratský vzťah. Bernard mu daroval svoje cingulum (opasok), ktorý sa zachoval doteraz, nachádza sa v Newminsteri. Veľa chorých, ktorí sa ho dotkli, ozdraveli. Opát Róbert v máji 1159 ochorel a po prijatí sviatostí zomrel 6. júna toho istého roku v kruhu svojich spolubratov.