Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Rudolfa už nenachádza

Svätý

Sviatok: 17. október

* okolo 1032 Umbria, Taliansko
† 26. jún 1064 (?) Gubbio, Taliansko

Sv. Rudolf z Gubbia bol žiakom sv. Petra Damianiho. Roky strávil pod jeho duchovným vedením v kláštore, kde sa učil modlitbe, askéze a sebazapieraniu. Ešte v mladom veku – 25 rokov – sa stal biskupom v Gubbiu v Taliansku. V roku 1059 sa zúčastnil koncilu v Ríme. Je prvým z trojice biskupov Gubbia 11. storočia, ktorí sa stali svätými, po ňom to bol sv. Ján z Lodi a sv. Ubald. Rudolf vynikal veľkou láskou k chudobným. Rázne bojoval proti simónii, teda svätokupectvu (vysluhovaniu sviatostí za peniaze). Zomrel vo veku okolo tridsať rokov.