Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. marec

* okolie Wormsu, Porýnie-Falcko, Nemecko
† 27. marec 716 (?) tamtiež

Atribúty: biskupská berla, soľnička

Patrón Salzburgu

Sv. Rupert pochádzal zo vznešeného rodu vojvodov z okolia Wormsu. Vzdelanie dostal v írskom kláštore. V roku 696 sa stal biskupom vo Wormse. Mnoho ľudí za ním prichádzalo, aby počuli jeho kázne. Rupert sa však snažil aj o obrátenie šľachticov, ktorí vtedy viedli veľmi skazený život. Tí na neho však zanevreli a začali ho prenasledovať. Nakoniec musel biskup Rupert mesto opustiť. Odišiel do Bavorska, kde ho panovník Teodor prijal s otvorenou náručou. Tam mohol nerušene pracovať. Pôsobil v Regensburgu, no odtiaľ vychádzal aj do okolitých krajov. Pán Boh požehnával jeho prácu, darilo sa mu. Bol však v presvedčení, že biskup musí mať svoje stabilné sídlo, aby mohli aj ľudia za ním prichádzať so svojimi potrebami. A tak hľadal vhodné miesto. Našiel ho v salzburských horách. Na zrúcaninách niekdajšieho hradu postavil biskupské sídlo. Popritom sa tam vybudovali aj iné domy, do ktorých sa nasťahovali obyvatelia, takže po pár rokoch tam vzniklo mesto, ktoré trvá dodnes – Salzburg. Rupert naďalej neúnavne pracoval na pokresťančovaní Bavorska. V Salzburgu založil kláštor, v ktorom sa vychovávali budúci kňazi. Neďaleko mesta dal vystavať kláštor pre rehoľníčky, kde sa stala predstavenou jeho sesternica sv. Ehrentruda. Oba kláštory stoja aj dnes. Rupert zomrel okolo roku 716. Pochovali ho v kláštore sv. Petra, ktorý sám vybudoval.