Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. apríl

* 333
† 12. apríl 372 rieka Buzău, Valašsko, Rumunsko

Sv. Sabas bol príslušníkom kmeňa Gótov. Narodil sa a žil v údolí rieky Buzău na území dnešného Rumunska. Ako mladý sa stal kresťanom. Slúžil ako lektor kňazovi Sansalovi. Prežil niekoľko miestnych prenasledovaní kresťanov. Spolu s kňazom Sansalom ich zatkla skupina gótskych vojakov. Nútili ich jesť mäso obetované modlám. Keď odmietli, vojaci ich kruto mučili. Sabasa na rozkaz veliteľa odvliekli k rieke Buzău, v ktorej ho potom utopili. Pozostatky sv. Sabasa neskôr preniesli do Kapadócie (dnešné stredné Turecko).