Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 29. august

† 120 (alebo 126 ?)

Postavu sv. Sabíny poznáme len vďaka legende. Sú pochybnosti, či naozaj jestvovala a nakoľko treba veriť faktom, ktoré sa dozvedáme z rozprávania legendy. Sabína sa pravdepodobne stala kresťankou vďaka Sýrčanke Serapii, jej slúžke. Počas prenasledovanie za vlády cisára Hadriána Serapia položila život za vieru. Traduje sa, že Sabína bola zavraždená pre vieru asi mesiac po Serapii. Na Aventíne v Ríme je jej zasvätený chrám. Niektoré pramene tvrdia, že bol postavený v treťom alebo štvrtom storočí na podnet samej sv. Sabíny, ba že ho dokonca sama  pomáhala stavať.