Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

rodným menom Prokor Mošnin

Svätý, vyhlásený pravoslávnou cirkvou

V Rímskom martyrológiu sa nenachádza

Sviatok: 2. január

* 19. júl 1759 Kursk, Rusko
† 2. január 1833 Sarov, Rusko

Ruská ikona z 19. stor.: sv. Serafim Sarovský

Ruská ikona z 19. stor.: sv. Serafim Sarovský

Ruský mních a mystik, ktorému sa prisudzuje čestný titul duchovného učiteľa. Narodil sa v rodine strednej vrstvy v Kursku. Vlastným menom sa volal Prokor Mošnin. Meno si zmenil po vstupe do kláštora v Sarove v roku 1777. Kňazskú vysviacku prijal v r. 1793; zakrátko začal žiť eremitským spôsobom života v osamelej chatrči v lese neďaleko opátstva. Za čas žil na stĺpe, neskôr ho zamurovali v cele. Po 25 rokoch ešte raz vyšiel do sveta kvôli mystickému videniu, ktoré pripisoval Panne Márii. Čoskoro za ním začali prichádzať húfy ľudí, ktorí žiadali o radu, alebo aj takí, ktorí ho chceli nasledovať. Prichádzali často z veľkej diaľky. Mnohí chceli mať účasť na jeho duchovnom programe, do ktorého patrila kontemplatívna modlitba, mníšska prísnosť a tvrdá sebadisciplína. Ruská pravoslávna cirkev ho kanonizovala v roku 1913 a z jeho učenia čerpajú mnohé knihy, vďaka ktorým sa stal dobre známym v Západnej Cirkvi.