Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 8. september, vo františkánskych kláštoroch sa spomienka na ňu slávi 9. septembra

* 1434 Urbino, Taliansko
† 8. september 1478 Pesaro, Taliansko

Význam mena: zapálená, horiaca (hebr.)

Blahoslavená Serafína sa narodila v Urbine okolo roku 1434. Krstným menom sa volala Sveva Feltria. Jej rodičmi boli Guido Antonio z Montefeltra (pri Urbine) a Katarína Colonnová, ktorá bola neterou pápeža Martina V. Obaja zomreli, keď bola Sveva ešte dieťaťom – matka v roku 1438 a otec v roku 1443. Po ich smrti sa o ňu staral jej starší brat Oddantonio a po jeho tragickej smrti (zabili ho pri vzbure v roku 1444) jej ďalší brat Federico. Ten ju v roku 1446 zobral do Ríma, kde žil matkin brat, kardinál Prospero Colonna. On sa o nich postaral. V roku 1448 sa Sveva vydala za Alexandra Sforzu, ktorý panoval v Pesare. Manžel bol však často preč – povolali ho do bitky o Lombardiu a na iné akcie. Keď sa vrátil domov, oddával sa neviazanému životu a zábave. Sveva sa márne snažila, aby sa zmenil. Alexander sa vŕšil na nej, urážal ju a týral. Nakoniec ju prinútil, aby vstúpila do konventu chudobných klarisiek v Pesare. Dišpenz k tomu jej dal pápež Kalixt III. Po vstupe do kláštora si Sveva dala meno Serafína. V auguste 1457 zložila večné sľuby. Žila pokojným životom, usilovala sa o kresťanské čnosti lásky, pokory, starala sa o chorých. Neustále sa modlila za manželovo obrátenie. Po mnohých modlitbách bola vyslyšaná a jej manžel prišiel za ňou do kláštora, aby sa s ňou zmieril. Zomrel v roku 1473. V roku 1475 si mníšky zvolili Serafínu za opátku. Zomrela v roku 1478. Jej telo sa po mnohých rokoch našlo neporušené a uchováva sa v katedrále v Pesare. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Benedikt XIV. v roku 1754.