Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. marec

* okolo 300
† po roku 370 Thmuis, dnes Timai el-Amdid v Egypte

Thmuis je mesto v Egypte. Názov znamená „koza“. Naznačuje, že v antickej minulosti v Egypte uctievali zvieratá. V tomto meste pôsobil biskup Serapion (asi v rokoch 340-356). O jeho živote nemáme veľa presných správ. Pôvodne zrejme pôsobil na katechetickej škole v Alexandrii, neskôr vstúpil do kláštora, ktorý sa riadil pravidlami sv. Antona opáta, kde sa zachoval jeho plášť. Sv. Atanáz sa o ňom zmieňuje ako o svojom dobrom priateľovi. Do mesta Thmuis mu napísal päť listov, hovorí o ňom ako o „kladive na ariánov“.

Za biskupa ho vymenovali proti jeho vôli. Stále túžil po kláštornom živote. Svedectvo o tom máme v listoch, ktoré adresoval mníchom, kde ospevuje kláštorný život a vyjadruje svoju túžbu po takom istom spôsobe života. Zároveň neskrýva svoje sklamanie zo svetských vecí. Sú napísané v radostnom štýle, až mierne naivnom, ale črtá sa v nich majstrovské rečnícke umenie. Ako biskup bol obrancom čistoty viery. Nevieme s istotou povedať, či sa zúčastnil aj na koncile v meste Serdika (dnes Sofia v Bulharsku) roku 347, na ktorom bol rehabilitovaný sv. Atanáz, taktiež bol potvrdený primát rímskeho biskupa v rámci celej Cirkvi, no zároveň aj prvýkrát nastala badateľná roztržka medzi Západom a Východom. Predsa však Serapion bol na strane Atanáza v boji proti ariánom a manichejcom, proti ktorým napísal aj spis, ktorý sa mylne pripisuje práve Atanázovi. Napísal aj viacero iných spisov. Sú však aj také spisy, ktorých autorstvo sa mu pripisuje neprávom. Presný rok Serapionovho úmrtia je neznámy.