Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blog, 14.2.2017 / 020 219 – Práve včas k 100. výročiu zjavení Panny Márie vo

Fatime sa 13. februára uzavrela diecézna fáza procesu kanonizácie sestry Lucie, jednej z troch vizionárov vo Fatime 13. Oznámili to zo svätyne vo Fatime aj Diecéza Coimbra, kde sa proces začal 30. apríla 2008.

Tento dátum je aj 11. výročím smrti sr. Lucie. Prvá časť procesu jej kanonizácie sa začala v r. 2008, len tri roky od jej smrti, vďaka dišpenzu emeritného pápeža Benedikta XVI. (Cirkev normálne vyžaduje lehotu 5 rokov od smrti kandidáta.) Rovnaké privilégium bolo poskytnuté fatimskému pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II. pápežom Benediktom XVI.

V oficiálnom vyhlásení svätyne jej rektor o. Carlos Cabecinhas povedal, že táto správa ho naplnila „veľkou radosťou“.

Uzavretie tohto kroku diecézneho priebehu „procesu blahorečenia a svätorečenia Božej služobnice Lucie od Ježiša sa uskutočnilo na 13. zasadnutí v Karmeli sv. Terézie v Coimbre. Oficiálny záver tvorila svätá omša vďakyvzdania a po nej koncert s Lisabonským symfonickým orchestrom a detských chórom v Regionálnom konzervatóriu v Coimbre.

Bolo to ako „príchod domov“ pre sestru Máriu Luciu od Ježiša a od Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Žila 57 rokov ako karmelitánka. Do rehole vstúpila po mnohých rokoch života ako sestra dorotejka.

Po diecéznom procese sa dokumenty postúpia na preskúmanie na Kongregáciu pre kauzy svätých v Ríme.

„Som preto veľmi šťastná, že sa tu proces uzavrel,“ povedala sestra Angela Coelhová, vice-postulátorka kauzy sr. Lucie.

Od r. 2008 trvalo roky, kým sa vykonali potrebné práce na skompletizovaní množstva materiálov, ktoré bolo treba preskúmať.

Boli tu svedectvá 60 svedkov, týkajúce sa svätosti a heroických cnostní sr. Lucie. Bolo treba sústrediť a preskúmať všetky jej zápisky.

„Každú stranu, ktorú sr. Lucia napísala, bolo treba úzkostlivo analyzovať a to hovoríme o 10 000 listoch, ktoré sme zhromaždili a denníku s 2000 stranami, okrem toho tu bolo mnoho osobných textov,“ povedala sr. Angela Coelho, ktorá Luciu poznala.

Vysvetlila, že proces sr. Lucie trval dlho, pretože to bola „žena, ktorá žila takmer 98 rokov a korešpondovala s pápežmi od Pia XII. po sv. Jána Pavla II. aj s kardinálmi a mnohými inými. Diecézna fáza si vyžiadala prácu 30 ľudí na plný úväzok. Boli medzi nimi aj 8 historici a 18 teológovia.

Sestra Angela zostáva postulátorkou kauzy svätorečenia aj bl. Františka a bl. Hyacinty Martových. Tých blahorečil sv. Ján Pavol II. na fatimské výročie 13. mája 2000. Sestra Lucia bola na ich blahorečení prítomná.

Teraz je pochovaná so sesternicou a bratrancom v Bazilike Ružencovej Panny Márie vo fatimskej svätyni.

V súčasnosti sa pripravuje oficiálny materiál kanonizácie – positio – a ten bude odoslaný na vatikánsku Kongregáciu pre kauzy svätých. Positio je zvyčajne veľmi dlhé – je to kompilácia štúdií a správ komisií. Veľmi dôležité sú aj menej formálne kroky.

Rektor fatimskej svätyne o. Cabecin objasnil, čo je teraz potrebné:

„Vyzývam vás všetkých, aby ste sa za proces modlili, aby dospel ku koncu čo možno najrýchlejšie. Všetci si uvedomujeme dôležitosť sestry Lucie – vizionárky – ktorá žila toľko rokov. Má povesť svätosti a očakávame, že sa tento zložitý proces sa bude podporovať modlitbami, ale sme si istí, že sa všetko dobre dopadne.“ 

Autor: Joseph Pronechen

Zdroj: NCregister.com