Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 30. august

* 3. apríl 1894, Llucmajor, Malorka v Španielsku

†  26. august 1936,  Dehesa de la Villa, Madrid, Španielsko

Angela Ginard Martí sa narodila 3. apríla 1894  a narodila sa ako tretia z deviatich detí Sebastianovi Ginardovi Garcíovi a Margherita Martí Canalsovej. Po dvoch dňoch bola pokrstená a dostala meno „Angela“.

14. apríla 1905 prijala svoje prvé sväté prijímanie a od tej chvíle sa cítila povolaná do náboženského života, pretože bola ovplyvnená najmä častými návštevami jej dvoch tiet, ktoré boli rehoľníčkami.

Angelina rodina sa presťahovala do Palma de Mallorca, keď bola ešte mladá; tu spolu so svojimi dvoma staršími sestrami začala zarábať peniaze tým, že vyšívala a robila klobúky pre ženy, zatiaľ čo sa zároveň starala o domáce práce a starala sa o svojich mladších bratov a sestry, učila ich, aby sa modlili a čítali Sväté písmo a pomáhala im učiť sa katechizmu. Angela vstávala skoro ráno, aby sa zúčastnila svätej omše vo farnosti Najsvätejšej Trojice, a počas dňa navštevovala Najsvätejšiu sviatosť, prednášala svätý ruženec a ponúkala modlitby na potrebné úmysly. Takýto disciplinovaný rozvrh udržiaval Angelu mimo zábavných zážitkov typických pre deti jej veku a dal jej vnútorné utvrdenie, ktoré ju povolávalo do náboženského života. Keď mala 20 rokov, Angela požiadala rodičov o povolenie vstúpiť do kláštora „San Bartolomeo di Inc“. Povedali svojej dcére, že si to starostlivo premyslia a počkajú s rozhodnutím. Naozaj nechceli byť proti výzve náboženského života, ale Angela pomáhala stále doma. Pochopila svojich rodičov a bez toho, aby sa vzdala nádeje, súhlasila s trpezlivo čakala.

Po niekoľkých rokoch Angela opäť požiadala o povolenie vstúpiť do kláštora a tentoraz jej rodičia s radosťou súhlasili. 26. novembra 1921 vstúpila do Kongregácie sestier strážkyň eucharistickej adorácie. Angela sa okamžite prispôsobila novému životu, ktorý sa sústredil okolo obdivovania Najsvätejšej sviatosti. Tu získala silu žiť komunitný život takmer nadprirodzeným spôsobom a bola príkladom pre ostatné sestry vo svojej dobrote, jednoduchosti, zbožnosti a poslušnosti. Po jej prvých sľuboch bola sestra s novým menom Mária od Anjelov poslaná najprv do Madridu, potom do Barcelony a potom späť do Madridu, kde bola menovaná za abatyšu kláštora. Bola tam v roku 1936, keď vypukla španielska občianska vojna a náboženskí i laickí veriaci boli vážne ohrození a náboženské prenasledovanie sa dostalo do popredia s horiacou cirkvou a kláštormi.

Hlboko rozrušená týmito udalosťami sa sestra Mária od Anjelov snažila nájsť „riešenie“ a v modlitbe pred Najsvätejšou sviatosťou sa spýtala, čo má robiť. S dôverujúcou odovzdanosťou Božej prozreteľnosti ponúkla svoj život mučeniu, a bola to Pánova vôľa. Dňa 20. júla 1936 sestry museli utiecť z kláštora. Unikli oblečené ako laici. Zatiaľ čo sa báli o budúcnosť, boli utíšené slovami Márie od Anjelov: „Všetko, čo nám môžu urobiť, je zabiť nás, nič viac“. Pre ňu bolo zničenie a prenasledovanie toho, čo bolo náboženské, horšie než akákoľvek hrozba zabitia.

Sestra Mária od Anjelov bola nútená schovať sa v rodine, ktorá žila v blízkosti kláštora. Bohužiaľ však bola schopná vidieť z ich domu ničenie cirkvi, jej kláštora a veľa náboženských objektov. Vo večerných hodinách 25. augusta členovia armády nakoniec objavili jej miesto pobytu. Po vstupe do domu ihneď zatkli sestru prenajímateľa, ktorá dovolila, aby tam Mária od Anjelov žila a schovávala sa. S veľkou odvahou a láskou povedala Mária vojskám: „Žena, ktorú ste vzali, nie je veriaca, ja som tu jediná veriaca.“ Týmito slovami zachránila život iného a nastúpila na cestu byť mučeníčkou. Vojenské jednotky ju zviazali a odviedli ju. Nasledujúci deň bola nútená odísť do dedinky Dehesa de la Villa.

Tu zastrelili, zabili sestru Máriu od Anjelov. Jej pozostatky teraz odpočívajú v kaplnke Kláštora sestier eucharistickej adorácie v Madride. Blahorečená bola pápežom Benediktom XVI. 29. októbra 2005.