Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. január

* 400?
† 482

sv. Severín

O jeho pôvode nič nevieme, ani to, z ktorej krajiny pochádzal. Formoval sa v lérinskom kláštore v Galii. Okolo r. 454 prišiel do Podunajska, kde žil ako pustovník. Pohyboval sa na území od Vindobony (dnešná Viedeň) až po Castra Batava (Pasov). Pôsobil aj medzi Slovanmi pravdepodobne v Panónii, južne od Dunaja. Jeho telo preniesli v r. 482 do južného Talianska. Žil veľmi prísne, asketicky. Chodil bosý, odetý v hrubom odeve, spával na holej zemi. Jedol iba raz denne, a to po západe slnka. Nikdy nepil víno. Modlil sa a rozjímal vždy dlho do noci. Býval v osamelej chatke. Keď mu ponúkli biskupský stolec – neprijal ho. S vďačnosťou však prijímal dary, ktoré hneď dával ďalej, chudobným. Z týchto darov prispel aj na stavbu viacerých kostolov. Vykupoval zajatcov z rúk barbarov. Na tento cieľ žiadal desiatky od veľmožov. Keď sa mu blížila hodina smrti, napomenul spolubratov: „Nezabúdajte činiť pokánie, keď ste sa sprvu nebáli hrešiť…“ Dostalo sa mu tej cti, že ho vyhlásili za svätého. Jeho sviatkom je 8. január a patrí medzi svätcov „propria Slovaciae“, medzi svätcov, ktorí majú osobitný vzťah k Slovensku vyjadrený aj aj vlastným liturgickým sviatkom.

Pramene:

Povala, G.: Svätci „propria Slovaciae“ (rukopis).