Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. január

* okolo 410 Severná Afrika (?)
† 482 Favianis, dnes Mautern an der Donau pri Krems, Rakúsko

Význam mena: prísny, vážny (lat.)

Patrón Bavorska, väzňov, vinohradníkov, výrobcov lán

O sv. Severínovi nevieme, kde a kedy sa narodil, ale odhady siahajú do roku okolo 410 a do severnej Afriky. Objavil sa okolo roku 455 na území dnešného Rakúska, kde pomáhal obyvateľom Rímskej ríše, ktorá mala pri Dunaji svoje hranice. Vtrhli tu totiž hordy krvilačných barbarov, pálili, ničili a kradli všetko, čo im prišlo do cesty. Zároveň zabíjali ľudí. Severín im pomáhal tak fyzicky, ako aj duchovne. Povzbudzoval ich, aby sa obrátili k pravému Bohu a prehlbovali svoju vieru. V čase hladu na jeho slová istá bohatá vdova rozdala svoje veľké zásoby obilia chudobným. Viacerí si ho chceli vyvoliť za biskupa, ale on vždy odmietol. V žiadnom z jeho životopisov sa nespomína, že by sa ním stal, dokonca sa ani nehovorí, že by bol kňaz. Z toho usudzujeme, že bol jednoduchý laik, prípadne mních. Bol veľmi prísny k sebe. Býval v pustovni, spával na zemi, jedol málo, obliekal sa do srsteného rúcha. Často sa modlil. Dary, ktoré dostával, vždy rozdal chudobným alebo ich vynakladal na stavbu kostolov a kláštorov. Jeho zásluhou sa vybudovali kláštory a kostoly vo Fabiane, Batavii a Juvavii. Mal mnoho nasledovníkov, pre nich postavil kláštor v terajšom Heiligenstadte.

V roku 474 ho navštívili bojovníci smerujúci do Talianska a žiadali ho o radu. Medzi nimi bol jeden, menom Odoaker, ktorému Severín predpovedal, že sa stane kráľom Talianska. To sa po čase aj splnilo. Odoaker sa stal kráľom a Severínovi poslal list, v ktorom mu ponúkal mnohé dary a výhody. Severín nechcel nič, žiadal len prepustiť na slobodu zajatých a prijať vyhnancov späť do vlasti. Kráľ mu vyhovel. Severín aj naďalej povzbudzoval všetkých a šíril evanjelium. Zomrel 8. januára 482 v meste Flavianis (dnes Mautern bei Krems v Rakúsku, severozápadne od Viedne). Šesť rokov po smrti jeho telo preniesli do Talianska, ako si to sám želal. Pochovali ho v osade Monte Feltre pri Ancone. V 9. storočí jeho pozostatky preniesli do Fratta Maggiore pri Neapole.