Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 22. august

* 7. júl 1893 Starunya, Ukrajina
† 22. august 1964 Krasnojarsk, Ukrajina

Narodil sa 7. júla 1893 v obci Starunya ležiacej v Ukrajinskej oblasti Stanislaviv (dnešný Ivano-Frankivsk). Rodičia boli jednoduchí roľníci grékokatolíckeho vyznania. V roku 1913 nastúpil do seminára, ale štúdium prerušila vojna. Na ceste ku kňazstvu mu v roku 1919 dopomohol stanislavský biskup Hryhorij Chomyszyn (pam. 28. 12.), ktorý v seminári prednášal morálku.

Simeon Lukač bol v apríli 1945 tajne vysvätený na biskupa pre Grékokatolícku cirkev. Stalo sa tak na Ukrajine prenasledovanej Sovietmi. Pápež Pius XII. ku koncu roku 1945 verejne vyjadril solidaritu s touto prenasledovanou Cirkvou. Väznenie ukrajinských biskupov odsúdil v encyklike Orientales omnes Ecclesias, ktorú Sovieti vzápätí označili za protiruský dokument.

Mons. Simeon Lukač bol 26. októbra 1949 vyšetrovaný NKVD (Narodnyj komissariat vnútrennych del, ktorý riadil prácu tajnej polície v Zväze sovietskych socialistických republík a stal sa nástrojom Stalinových represií, čistiek a útlaku) s neobmedzenou mocou a zakúsil od nej veľa útrap. Asi od februára 1955 bol väznený v tábore s veľmi prísnou disciplínou v Krasnojarsku, kde zomrel vo veku 71 rokov.

Blahorečený bol 27. júna 2001 pápežom Jánom Pavlom II., medzi 27-mi grékokatolíckymi mučeníkmi.